Fietspositionering – STAP 2

Fietspositie scannen

person holding pencil near laptop computer

Je huidige positie nauwkeurig in beeld

Met behulp van een drie-dimensioneel meetsysteem (de Zen van Retül) wordt je huidige fiets ingescand.


Aan de hand van verschillende meetpunten (13 voor racefiets en MTB – 15 voor triatlonfiets) krijgen we een perfect beeld van de huidige fiets. We maken een print-out van alle data.


Zo krijgen we o.a. de stack and reach, nieuwe maatvoering voor het fietskader i.p.v. de klassieke fietsmaten zoals 54, 57, … Dit was een correct gegeven voor de klassieke kaders, maar sedert de introductie van sloping-kaders zijn deze maten niet meer correct en verschillen ze naargelang de mate van sloping.

Volgende stap


 

Contact