Meestgestelde vragen

FAQ’s

  • Een globaal fysisch onderzoek : 55 € per sessie
  • Een volledige bikefitting : 280 €
  • Een tweede fietspositionering op dezelfde dag: + 60 €
  • Afstellen fietsplaatsjes: 50 €

Lichamelijk onderzoek

Een lichamelijk onderzoek om de mogelijke oorzaken op te sporen die een negatieve invloed hebben op de fietspositie : dit kan een bekkentorsie zijn, een echte (anatomisch) of valse (functionele) beenlengteverschil. Eerdere opgelopen letsels die de postuur aantasten, de structuur van de voeten, de spieren, de soepelheid van de gewrichten …

Eventueel verhelpen functiestoornissen

Indien nodig, worden de functiestoornissen verholpen door een specialist in het desbetreffende vakgebied, eveneens worden oefeningen voorgesteld om het behaalde resultaat te handhaven.

Bestaande uit: – Intakegesprek (interview) – Glogaal fysisch onderzoek – Afstellen voetplaatjes – Scannen van de huidige fiets – 3D Retûl analyse in combinatie met de BioBike (kracht / torque analyse) – Scannen van de nieuwe positie – Verslag – Evaluatie na 1 maand.

Intakegesprek

De specifieke doelstellingen van de renner / triatleet, huidige of vroegere letsels… Dit gesprek vormt de basis voor verdere analyse.

Globaal fysisch onderzoek

Een lichamelijk onderzoek om de mogelijke oorzaken op te sporen die aan ee negatieve invloed hebben op de fietspositie: dit kan een bekkentorsie zijn, een echte (anatomisch) of valse (functionele) beenlengteverschil. Eerdere opgelopen letsels die de postuur aantasten, de structuur van de voeten, de spieren, de soepelheid van de gewrichten … Indien nodig, worden de functiestoornissen verholpen door een specialist in het desbetreffende vakgebied, eveneens worden oefeningen voorgesteld om het behaalde resultaat te handhaven.

Afstellen van de schoenplaatjes

Dit is een zeer belangrijk element want het vormt de basis van de fietspositionering. Het is noodzakelijk rekening te houden met de resultaten van de lichamelijke analyse. Slecht afgestelde fietsplaatjes kunnen gemakkelijk leiden tot letsels.

Scannen van de huidige fietspositie

Het scannen wordt uitgevoerd door de ZEN van Retûl (een 3D-meetsysteem). De geometrie van de huidige fiets wordt overgezet op de BioBike.

Dynamische bepaling optimale positie.
De fiets wordt dynamisch aangepast TIJDENS het fietsen.

De bepaling van de optimale positie wordt op een dynamische manier uitgevoerd door de combinatie van Retûl – BioBike. De renner / triatleet blijft trappen gedurende de analyse.

De kracht op linker en rechter pedaal wordt uitgevoerd door twee SRM, dit is dan ook de enige correcte manier om links en rechts te meten.

Verder wordt er een analyse gedaan van de torque (het krachtmoment) via de BioBike en dit is een uniek concept. Kracht en torque worden vergeleken aan de data voortvloeiend uit het Rêtul-systeem (gewrichtshoeken, positie van de knie t.o.v. de voet, knie t.o.v. trapstel, …). De BioBike heeft 6 actuators die de posities kan veranderen van het frame, de zitbuis, de bovenbuis, het zadel, het stuur, … et dit per 1, 2, ou 5 mm en dit alles dynamisch (dus al trappend).

Er wordt uiteindelijk gezocht naar de ideale combinatie tussen comfort, efficiëntie en prestatie.

Scannen van de nieuwe fietspositie

Eens de optimale fietspositie bepaald is, wordt de nieuwe geometrie van de fiets gescand. Deze nieuwe analyse-waarden zijn nauwkeurig tot op 1 mm.

Verslag

Met deze informatie kunnen er aanpassingen worden gedaan aan de huidige fiets, ofwel kan men er voor kiezen om een nieuwe fiets aan te schaffen die beantwoordt aan de gegevens van de optimale bikefitting.

Evaluatie

De renner / triatleet wordt na ongeveer 1 maand gevraagd zijn bevindingen door te geven en indien nodig worden er aanpassingen verricht.

Shoe Cleat Adjuster – Look Keo Fit systeem is een zeer belangrijk element want het vormt de basis van de fietspositionering. Het is noodzakelijk rekening te houden met de resultaten van de lichamelijke analyse. Slecht afgestelde fietsplaatjes kunnen gemakkelijk leiden tot letsels.